طراحی مستحدثات و پی صنعتی کارخانه نئوپان سازی تبریز

خلاصه

پی مذکور مربوط به یک خط تولید صنعتی می باشد که برای تولید MDF  مورد استفاده قرار می گیرد. محل اجرای پروژه در اطراف شهر تبریز می باشد.  نیروی های معادل استاتیکی که دستگاه در نقاط مختلف به پی وارد می سازد توسط شرکت سازنده دستگاه محاسبه شده و در نقشه های معماری سازه موجود می باشد. بار های مرده ، زنده و زلزله مطابق مبحث ۶ مقررات ملی و گاه با تقریبهای در جهت اطمینان محاسبه و به نقاط مختلف پی اعمال گردیده است. پی مورد استفاده در این سازه از نوع رادیه می باشد. در قسمت هایی از پی که نیروی دستگاه وارد نمی شود از ضوابط حداقل آرماتورگذاری پی های رادیه مطابق مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان استفاده شده است.

بار مرده ناشی از وزن دستگاه و متعلقات آن در قسمت های مختلف پی، توسط شرکت سازنده دستگاه ارائه شده است که در نقشه های معماری موجود می باشد. بار های دینامیکی دستگاه نیز به صورت بار معادل استاتیکی در نقاط مختلف به صورت بار مرده به پی اعمال گردیده است.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

طرح جامع مقاوم سازی، مرمت و احیای سد تاریخی قازلو واقع در شهرستان میانه

خلاصه

مهندسی از آغاز خود در گذشته های دور از کارهای ابتدایی و ساده به سیستم هایی که هر روز پیچیده تر می شود سوق یافته است. سدسازی کهن یک هنر اولیه و آزمایشی منتج از تجارب و آزمون های ساده بوده و در طی قرن های متمادی به تدریج با علم تلفیق گردیده است. در تمامی کشورهای جهان تلاش برای حفظ آثار تاریخی از جمله سدها با تلاش برای احیاء و مقاوم سازی آنها صورت می پذیرد. در ایران نیز تلاش هایی جهت مقاوم سازی چند سد تاریخی صورت گرفته است.

در راستای این تلاش ها طرح مقاوم سازی سد تاریخی قازلو واقع در شهرستان میانه که یکی از سدهای تاریخی شناخته شده در سطح کشور و خاورمیانه می باشد در سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی تحت عنوان مطالعات جامع مقاوم سازی، احیا و مرمت سد تاریخی قازلو ارائه گردیده است. جهت مقام سازی این سد تاریخی ابتدا وضعیت موجود سد مورد بررسی قرار گرفت. سپس مطالعاتی جامع در زمینه توپوگرافی مخزن و بدنه سد، مصالح بدنه سد، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، اقلیم شناسی و زمین شناسی منطقه انجام گرفت. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، زمینه جهت آغاز مطالعات احیا و مقاوم سازی این سد تاریخی فراهم گردید. با توجه به ظرفیت های موجود سازه طرح احیا در ۴ بخش برای قسمت های مختلف سد تحت عناوین، مقاوم سازی بدنه سد، بازسازی سرریز سد، آب بندی مخزن و بدنه سد و رسوب برداری از مخزن سد ارائه گردید. جهت مقاوم سازی بدنه سد از سیستم CAM اصلاح شده استفاده گردیده است. مدلسازی بدنه سد در نرم افزار المان محدود SAP 2000 صورت پذیرفته است.

نتایج بدست آمده از طرح مقاوم سازی بیان گر مطلوب بودن روش فوق جهت مقاوم سازی سد تاریخی قازلو می باشد. لازم به ذکر است با توجه به هزینه بر بودن برخی از آزمایشات پارامترهای در نظر گرفته شده برای مدلسازی بدنه و سایر اجزای سد با فرض های اولیه صورت گرفته است. با انجام آزمایش های دقیق و افزایش دقت مدلسازی عددی شرایط برای شروع فاز دوم مطالعات و به تبع آن آغاز اجرای طرح مقاوم سازی و احیا سد تاریخی قازلو فراهم خواهد گردید. با توجه به مطالعات قبلی صورت پذیرفته در مورد احیای سد های بنایی، می توان اذعان نمودکه روش جدید ارائه شده برای مقاوم سازی سد قازلو دارای نوآوری می باشد.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

مطالعات امکان سنجی سازه ای برج شهر کهکشان

خلاصه

در آغاز مطالعات امکان سنجی سازه برج کهکشان با توجه به طرح معماری پیشنهادی، سه سیستم باربر جانبی شامل سیستم دیاگرید، سیستم  فضاکار دولایه و سیستم لوله­ای جهت انجام مطالعات تکمیلی انتخاب گردیدند. با توجه به مطالعات انجام گرفته در زمینه سیستم­های سازه­ای، برای مهار ساختمان در برابر نیروهای وارده و با توجه به شکل معماری، ارتفاع سازه، خروج از مرکزیت موجود سازه در هر دو جهت و ارتفاع زیاد سازه، سیستم دیاگرید به عنوان گزینه اصلی جهت بررسی انتخاب شد. در این مطالعات به بررسی امکان استفاده از سیستم دیاگرید برای سازه اصلی برج شهر کهکشان پرداخته شده است.

در این مطالعات جابه­جایی نسبی طبقات در ترازهای مختلف برای بارهای باد و زلزله ناشی از زلزله های طرح و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به این که علاوه بر بارهای باد و زلزله در جابه جایی جانبی سازه، بارهای ثقلی نیز در این جابه جایی نقش داشتند، لذا بررسی جابه­جایی نسبی طبقات علاوه بر بارهای جانبی با ترکیب بارهای ثقلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر جابه­جایی نسبی۱% در طبقات سازه تحت اثر بارهای مرده موید مقادیر بزرگتر جابه­جایی نسبی برای بارهای زلزله و ترکیب بارهای بحرانی بود. جابه­جایی نسبی سازه تحت بارهای بحرانی زلزله در حدود ۷% در زلزله طرح و ۶% در زلزله بهره برداری استخراج گردید. جابه­جایی نسبی سازه در ترکیب بارهای باد در بحرانی ترین حالت نیز در حدود ۷/۲% بدست آمد. نتایج حاصل از جابه­جایی نسبی طبقات بیانگر عدم پاسخگویی سازه و خرابی ناگهانی آن در تحریکات کوچک بود.

نظر به مطالعات صورت گرفته در زمینه واژگونی سازه ضریب اطمینان آن در دو جهت عمود و موازات محور اصلی سازه به ترتیب ۳۵/۰ و ۵۴/۱ استخراج گردید. مطالعات حاصل بیانگر آسیب پذیر بودن سازه در موازات محور اصلی سازه در برابر واژگونی و ناپایدار بودن آن در جهت عمود بر محور اصلی سازه بود. در صورت اجرای سازه واژگونی آن در جهت ضعیف قبل از تکمیل اسکلت قابل پیش بینی است.

نسبت تنش های موجود در المان های اصلی سازه به تنش مجاز در المان های بحرانی سازه ۷۳/۷ می باشد که بسیار بیشتر از حد مجاز است. لازم به ذکر است که در این سازه فواصل المان های دیاگرید در حدود ۴ متر در نظر گرفته شده است که مقدار آن کوچک و دارای محدودیت های فراوان در اجرا می باشد. لذا امکان کوچکتر کردن فواصل المان های دیاگرید جهت کاهش تنش ها در المان های اصلی سازه ای، حتی در صورتی که از نظر علمی امکان پذیر باشد از نظر اجرایی امکان ناپذیر بود.

با توجه به مطالعات صورت گرفته در مورد پروژه برج شهر کهکشان و عطف به خروجی های استخراج گردیده از مطالعات تحلیلی در زمینه کنترل واژگونی، طراحی سازه بر اساس معیار مقاومت و کنترل تغییر شکل های نسبی سازه، نتایج حاصل با توجه به محدودیت های موجود در مصالح سازه­ای و علم کنونی در رشته مهندسی عمران، بیانگر عدم امکان پذیری علمی اجرای چنین سازه ای در شهر تبریز می باشد.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

بررسی فنی و اقتصادی سیستم های سازه ای در ساختمان مرکزی مجتمع گردشگری فنی و زیست محیطی آبفا

خلاصه

هدف اصلی این مطالعات انتخاب سیستم سازه ای مناسب با توجه به موقعیت قرارگیری سازه ساختمان اصلی مجتمع گردشگری، فنی و زیست محیطی آبفا و ملاحظات اقتصادی آن بود. جهت نیل به این هدف ابتدا به بررسی سیستم های سازه ای قابل اجرا در محل این پروژه پرداخته شد و اقدام به انتخاب مناسب ترین سیستم های سازه ای جهت اجرا در محل پروژه گردید. سپس به تحلیل و طراحی سیستم های سازه ای انتخابی گردید و جهت تکمیل مطالعات، سازه های یاد شده مجددا تحت اثر زلزله های متناسب با محل احداث پروژه تحلیل دینامیکی گردید. در ادامه اقدام به طراحی این سازه ها با توجه به تحلیل های استاتیکی و دینامیکی صورت پذیرفته، گردید.

در بخش پایانی این مطالعات به مقایسه رفتاری و ملاحظات اجرایی دو سیستم سازه ای منتخب پرداخته شده است تا بهترین سیستم سازه ای جهت اجرای این پروژه انتخاب گردد. در این بخش به بررسی سیستم های سازه ای از منظر معماری، وزن فولاد مصرفی، شکل پذیری، رفتار لرزه ای و ملاحظات اجرایی پرداخته شد. با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که سیستم سازه ای دیاگرید از لحاظ معماری و وزن فولاد مصرفی نسبت به سیستم سازه ای قاب مهاربندی واگرای ویژه فولادی ارجحیت دارد. در مقابل سیستم سازه ای دیاگرید با توجه به شکل پذیری بالا در مقایسه با سیستم دیاگرید از منظر رفتار لرزه ای و جابه جایی نسبی طبقات رفتار بسیار بهتری دارد. همچنین با مقایسه میزان برش پایه در دو سیستم سازه ای ملاحظه گردید که مقدار برش پایه در سیستم سازه ای دیاگرید در حدود ۳ برابر سیستم سازه ای قاب مهاربندی واگرای ویژه فولادی است که با توجه به شکل پذیر پایین سیستم دیاگرید و رفتار مناسب لرزه ای سیستم مهاربندی واگرای ویژه فولادی قابل پیش بینی بود. در مقایسه جابه جایی دیافراگم بام نیز نمود شکل پذیری بالای سیستم مهاربندی واگرای ویژه فولادی در دامنه های نوسان و جابه جایی های جانبی این دیافراگم به وضوح مشاهده گردید. همچنین با توجه به مشکلات اجرایی قابل توجه در سیستم سازه ای دیاگرید این سیستم در مقایسه با سیستم سازه ای مهاربندی واگرای ویژه فولادی در اولویت دوم قرار گرفت. در جمع بندی کلی با توجه به مطالب ارائه شده می توان نتیجه گرفت سیستم سازه ای مهاربندی ویژه فولادی با وجود ایجاد محدودیت در معماری سازه و مصرف فولاد بیشتر که باعث افزایش در وزن سازه می گردد بر سیستم سازه ای دیاگرید ارجحیت دارد چراکه هزینه های اجرایی تهیه اتصالات ساز های دیاگرید می تواند هزینه اجرایی آن را تا چندین برابر افزایش دهد. بنابراین سیستم سازه ای مهاربندی واگرای ویزه فولادی برای ساختمان اصلی مجتمع گردشگری، فنی و زیست محیطی آبفا به عنوان سیستم سازه ای مناسب پیشنهاد گردید.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

 

ارزیابی و طراحی لرزه ای دکل مخابراتی ساختمان اصلی مجتمع گردشگری فنی و زیست محیطی آبفا

خلاصه

مجتمع گردشگری، فنی و زیست محیطی آبفا به منظور اشاعه اهمیت آب و آشنایی با نحوه استحصال و انتقال آب و زیبا سازی محیط مخازن آب کلانشهر تبریز طراحی گردیده است. ساختمان اصلی این مجموعه دارای شکل هندسی خاصی می باشد که با توجه به نیاز کافرما جهت احداث برج مخابراتی در روی این سازه، انجام مطالعات اولیه جهت تعیین بهترین شکل این دکل که بتواند علاوه بر حفظ زیبایی، نیازهای فنی پروژه را تامین نماید و همچنین جوابگوی بارهای وارد بر ساختمان باشد، را بسیار حائز اهمیت می نماید. با توجه به معماری خاص این پروژه بررسی اشکال مختلف دکل های مخابراتی و طراحی مناسب ترین شکل با توجه به معماری سازه، بسیار ضروری بود.

هدف اصلی این مطالعات طراحی دکل مخابراتی متناسب برای سازه ساختمان اصلی باغ موزه آبفا بود. جهت نیل به هدف یاد شده ابتدا به بررسی تاریخچه دکل های مخابراتی در جهان پرداخته شد. در ادامه با بررسی سازه ای دکل های مخابراتی و انواع آنها و متناسب با نیازهای پروژه اقدام به تعیین ارتفاع، و تناسبات هندسی دکل با توجه به ملاحظات معماری و سایر شرایط پروژه گردید. با تعیین مشخصات هندسی اقدام به انتخاب سیستم سازه ای براساس ملاحظات یاد شده گردید. در آخرین بخش مطالعات تحلیل و طراحی سازه دکل براساس آیین نامه های معتبر طراحی ایران و ایالات متحده صورت پذیرفت. لازم به ذکر است که تحلیل های دینامیکی سازه دکل تحت اثر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله و باد مستلزم تامین ملزومات متفاوت برای سازه دکل بود. تغییر مکان جانبی متفاوت سازه دکل تحت اثر بارهای ناشی از باد و زلزله المان های متفاوتی از سازه دکل را تحت تاثیر قرار می داد. در مطالعات حاضر برای دکل مخابراتی ساختمان اصلی باغ موزه آبفا، سیستم دکل های خود ایستای سه پایه با ملاحظات معماری ارائه شده در این تحقیق پیشنهاد گردید.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

تدوین سند راهبردی ۵ ساله توسعه بقاع متبرکه استان آذربایجان شرقی

خلاصه

هدف از انجام این طرح تدوین سند توسعه پنج ساله  بقاع متبرکه استان آذربایجان شرقی به منظور افزایش نقش و تاثیر آنها در توسعه استان می باشد. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی می باشد. در مرحله اول تحقیق به شناخت موضوع و انجام مطالعات تطبیقی پرداخته شد. در مرحله دوم به بررسی اسناد بالا دستی در زمینه بقاع متبرکه استان آذربایجان شرقی پرداخته شده است. و در نهایت در مرحله سوم با استفاده از مدل فرد.آر.دیوید به تدوین استراتژی پرداخته شد. برای این منظور ابتدا به شناخت و تحلیل وضعیت موجود بقاع متبرکه استان از طریق ماتریس IFE و EFE پرداخته شد. و سپس بااستفاده از ماتریس SWOT استراتژیهای شدنی استخراج گردیده و در ادامه استراتژی های استخراج شده اولویت بندی گردیدند. و بر آن اساس برنامه­ های عملیاتی پنج ساله در حوزه بقاع متبرکه استان تدوین گردید.

اسناد بالا دستی در نظر گرفته شده در تدوین سند مشتمل بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، برنامه ششم توسعه، قانون بودجه ۹۶، سند توسعه استان، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنج ساله حفظ و احیای موقوفات و بقاع متبرکه کشور می­باشد.

سایر اطلاعات موجود جهت استفاده در تدوین سند توسعه از نتایج مصاحبه­ها و پرسش­نامه­ها و جلسات تخصصی انجام پذیرفته و همچنین آمار و ارقام موجود در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی تهیه گردیده است.

تدوین سند توسعه ۵ ساله بقاع متبرکه استان آذربایجان شرقی با رویکرد افزایش نقش و تاثیر آن در توسعه استان با انجام مطالعات اولیه و تطبیقی شروع و با مطالعات اسناد بالادستی کشور و استان ادامه پیدا کرد. در ادامه با تعیین شورای راهبردی، برگزاری جلسات، انجام مصاحبه­ها و تکمیل پرسش­نامه­ها به تعیین عوامل موثر محیطی، تعیین استراتژی­ها و اولویت بندی استراتژی­ها پرداخته شده است و در نهایت برای رسیدن به ۵ هدف اصلی سازمان شامل اثربخشی بقاع متبرکه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی، توسعه عمرانی و اقدامات مقتضی جهت حفاظت از بقاع متبرکه، استفاده از فن­آوری­های نوین، استفاده حداکثری از ظرفیت­های بقاع متبرکه و گسترش فضای سبز و حفاظت زیست­محیطی از محوطه و محدوده بقاع متبرکه راهکارهای متناسب در حوزه فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی ارائه  گردیدند.

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

علت یابی نشت آب و ارائه راهکار اصلاح در تاسیسات تصفیه خانه آب اهر

خلاصه

هدف اصلی پروژه حاضر علت­یابی و مکان­یابی نشتی در تصفیه­خانه آب اهر و ارائه راهکار مناسب برای برطرف نمودن این مشکل می­باشد. بدین منظور ابتدا به ارائه کلیاتی در زمینه کانال­های آبرسانی پرداخته شده و به بررسی راهکارها و روش­های آب­بندی پرداخته شد. انجام مطالعات میدانی بمنظور شناسایی و ارزیابی مشکل نشتی در قسمت­های مختلف تصفیه­خانه ضروری و اجتناب ناپذیر است. مکانیزیم و سازوکار تصفیه­خانه، تهیه پلان کامل از اجزای تصفیه­خانه، مشخصات بتن و مشخصات آب در بررسی­های اولیه مد نظر قرار گرفته­اند. نتایج ارزیابی­های اولیه نشان داد که اجرای بتن مورد استفاده در تصفیه­خانه با وجود مطلوب بودن مشخصات آن به درستی صورت نپذیرفته است. در مقابل آب مورد استفاده در روند تصفیه دارای خورندگی بالا نبوده و تهدیدی برای بسترهای بتنی محسوب نمی­گردد.

 

بطور کلی ۸ نقطه آسیب­دیدگی با حجم قابل توجهی از نشتی در قسمت­های مختلف تصفیه­خانه شناسایی گردیده و میزان نشت در هریک از قسمت­ها به صورت تقریبی مورد اندازه­گیری قرار گرفته است. لذا آب­بندی موضعی بمنظور جلوگیری از نشت آب در محل ترواش آن بدلیل وجود مشکلات عدیده در قسمت­های مختلف تصفیه­خانه اهر، راهکار مطلوبی نبود. اولویت نهایی در انتخاب روش آب­بندی استفاده از روشی است که هزینه­های اجرایی کمتری در برداشته باشد. راهکار نهایی که ترکیبی از چند راهکار مختلف جهت بر طرف نمودن مشکل نشتی در قسمت­های مختلف تصفیه­خانه اهر بود با توجه به مطالعات میدانی صورت­پذیرفته و ارزیابی روش­ها و محصولات مختلف ارائه گردید. در ارائه این راهکار علاوه بر مولفه­هایی چون سهولت اجرایی، به حداقل رساندن زمان ترمیم نیز مد نظر قرار گرفته شده است. پس از تفکیک محل­های نیازمند اتخاذ اقدامات ترمیمی که مشتمل بر سطوح فولادی، سطوح بتنی، گوشه­ها، درزها، سطوح داخلی و سطوح خارجی تصفیه­خانه می­گردید بصورت تفصیلی و با ارائه راهکارهای گام­بندی شده تشریح گردیده است. بمنظور جلوگیری از اتلاف زمان با تقسیم­بندی کلی مجموعه تصفیه­خانه اهر مراحل کلی انجام عملیات تشریح شده است. لازم به ذکر است در زمان­بندی پروژه هدف عمده به حداقل رساندن زمان­های قطعی آب جهت کاهش آسیب­های ناشی از این قطعی به شهروندان شهرستان اهر بوده است. در بخش پایانی مطالعات برآورد اولیه­ای از حجم و قیمت مواد مورد نیاز جهت انجام عملیات آب­بندی ارائه شده است.

 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

امکان سنجی فنی افزایش ظرفیت و طراحی سکوی تماشاگران سالن ورزشی انبار ائل گلی تبریز

امکان سنجی فنی افزایش ظرفیت و طراحی سکوی تماشاگران سالن ورزشی انبار ائل گلی تبریز

خلاصه:

هدف از انجام این مطالعات افزایش ظرفیت تماشاگران سالن ورزشی مجموعه آب و فاضلاب با استفاده از الحاق سکوی تماشاگران و به منظور جذب بیشتر علاقه­مندان به فعالیت­های ورزشی می­باشد. جهت نیل به این هدف در ابتدا به بررسی ضوابط سالن­های ورزشی پرداخته شد تا با ارزیابی مقررات حاکم بر سالن­های ورزشی به چارچوب کلی مناسب جهت اتخاذ سیستم­های سازه­ای مطلوب دسترسی یافته و محدودیت­های سازه­ای و معماری مشخص گردند. سپس به بررسی سیستم­های مطلوب سازه­ای جهت انتخاب سیستم باربر ثقلی و باربر جانبی پرداخته شد. سیستم سازه­ای مورد استفاده در مطالعات حاضر مرکب از خرپای طره­ای و سازه فضاکار می­باشد. با توجه به اینکه زیبایی سازه در این مطالعات دارای جایگاه ویژه­ای می­باشد تمامی جوانب سازه­ای بر اساس ملاحظات معماری در نظر گرفته شد و با بررسی وضعیت موجود به گردآوری اطلاعات مربوط به محل احداث پروژه و ارزیابی محدودیت­ها و جوانب اجرایی آن پرداخته شد. ملاحظات معماری جهت طراحی و انتخاب ابعاد نهایی برای سیستم ساز­ه­­ای با در نظرگیری محدودیت دید، ارتفاع مجاز برای سکوها و نمود زیبایی سازه صورت می­پذیرد. افزایش ظرفیت بایستی به صورتی انجام می­پذیرفت که با کمترین هزینه­کرد، بیشترین بهره­وری را در پروژه فراهم نماید و تخریب در سازه موجود را به حداقل برساند.

در بخش پایانی پس از تکمیل تحلیل و طراحی اولیه مجموعه سازه­ای مطابق با ضوابط آیین­نامه­­ها و استانداردهای طراحی المان­های سازه­ای طراحی گردیدند و اتصالات براساس نیروهای داخلی بوجود آمده در این المان­ها طراحی شدند. عمده ترین دستاورد تحقیق حاضر استفاده از سیستم نوین فضاکار در المان­های سقف مجموعه ورزشی شرکت آب و فاضلاب می­باشد.

 

 

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید