با تیم ما ملاقات کنید

مایکل دو

موسس / مدیرعامل

کلارک کنت

موسس / CTO
توسعه دهندگان

دیوید اسمیت

توسعه دهنده

جین اسمیت

کارگردان هنری

کوین اسمیت

توسعه دهنده
تیم پشتیبانی

رابرت اسمیت

کیت اسمیت

کوین اسمیت

کاترینا اسمیت

دفتر ما

keyboard_arrow_up