نام شرکت: شرکت آب و فاضلاب تبریز

عنوان: تدوین مجموعه مشخصات فنی کالای آب و فاضلاب، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

سال تصویب: تصویب در سال ۱۳۹۸

توضیحات کلی: در این پرژه محصولات آب و فاضلاب به صورت کتابچه‌ای درآمده و در اختیار شرکت‌های مشاوره‌ای و مرتبط با ان قرار داده می‌شود.